CO NABÍZÍM

Naturopatické služby

Celostní řešení vašich zdravotních obtíží, které se zaměřuje více na kvalitu než kvantitu, má jasné směřování a přináší dlouhodobé udržitelné výsledky. Prvotní setkání se mnou zahrnuje úvodní zdravotní konzultaci, vypracování zdravotního plánu a jeho interpretaci.

online | osobně

v českém | anglickém jazyce

1. ZDRAVOTNÍ KONZULTACE

V průběhu úvodní konzultace se dotazuji na otázky z několika okruhů. Jedná se o podrobný rozbor zdravotních obtíží, se kterými přicházíte, dále poté o informace ohledně všech systémů v těle, rodinné a osobní anamnéze, užívání léků a doplňků stravy a o náhled na vaše stravování a životní styl. Na konci konzultace provádím po vašem souhlasu měření tlaku a tepu (pokud jde o osobní setkání), nahlížím na váš jazyk, nehty a oči. To mi pomůže získat více informací o vašich zdravotních predispozicích a biochemických provázanostech těla. Pokud máte aktuální krevní nebo jiné testy, ráda je uvidím a zakomponuji do celkové analýzy.

Konzultace trvá 1.5-2hodiny.

2. ZDRAVOTNÍ PLÁN

Po skončení konzultace analyzuji všechny obdržené informace. Hledám v nich souvislosti a možnou hlavní příčinu. Na základě zjištění poté sestavuji individuální strategický plán s krátkodobými a dlouhodobými cíli a doporučeními pro jejich dosažení. Doporučení jsou navržena tak, aby pro vás byla ve vaší stávající životní situaci proveditelná a mohou zahrnovat například bylinné preparáty (čaje, bylinná tonika, Bachovy nebo Australské květové esence), homeopatika, doplňky stravy, změny ve stravování a životním stylu. Mou prioritou je vám přinést řešení, které bude co nejjednodušší, a zároveň pokryje co nejvíce obtíží. Pokud je potřeba získat více informací, doporučuji specifické krevní či jiné testy nebo odkazuji na jiné specialisty. 

Plán zasílám do sedmi pracovních dnů od konzultace na Váš email.

3. ONLINE CHECK UP

Po doručení vašeho plánu se dohodneme na cca 15 minutové telefonické schůzce. Cílem tohoto telefonického setkání je ověření, že plán je jasný a vy přesně víte, co a jak máte dělat, abyste se dostali tam, kam chcete.

4. FOLLOW-UP

Follow-up je konzultace následná a většinou ji doporučuji po 2-4 týdnech. Toto sezení slouží ke zhodnocení účinnosti a spokojenosti s předešlými doporučeními. Sleduje se zde posun v dosažení vytyčených cílů. Je to prostor pro případné přenastavení nebo k řešeni nově vzniklých zdravotních obtíží. 

Follow-up konzultace trvá většinou 45 - 60 minut.

5. JÍDELNÍČEK NA MÍRU

Nyní jste se dostali do bodu, kdy víte, co máte jíst, ale nevíte, jak to vše do sebe zakomponovat.

Možná jste na bezlepkové dietě, máte alergie na ořechy, trpíte zvýšenou intolerancí na mrkev a k tomu vám Vaše náboženství či osobní přesvědčení nedovoluje jíst určité potraviny jako například maso nebo mléčné výrobky. Celkově shledáváte poněkud obtížné se v tom všem zorientovat a nastavit tak, abyste získávali vše, co ve stravě potřebujete k dosažení vašich zdravotních cílů.

Ať už je to z tohoto důvodu nebo chcete jen ulehčit a zkrátka se nechcete stravou více zaobírat, doporučuji nechat si sestavit týdenní jídelníček na míru. 

Vytvořím ho tak, aby splňoval nejen dodání vašich specifických nutričních potřeb, ale i výběr funkčních potravin, které budou cílit na zlepšení konkrétních zdravotních obtíží a budou pomáhat v dosahování cílů ve vašem plánu.

Domluvte si zdravotní konzultaci