Co je to naturopatie?

co je to naturopatie?

Naturopatická medicína využívá léčivou sílu přírody k obnově a aktivaci samoléčebných procesů těla za pomoci přírodních metod. Je to kompletní systém teorie a praxe, které se v průběhu času nezávisle na sobě vyvíjely v různých částech světa mimo klasickou konvenční medicínu. Je to kombinace tradiční medicíny dávných kultur a moderní vědy. Cílem naturopatie je nahlížet na člověka jako na celek (mysl, tělo, duše) a zaměřovat se na hlavní příčinu nemoci. Naturopata zajímá zdravotní historie, strava, úroveň stresu a životní styl klienta. Může mu doporučit laboratorní testy nebo ho odkázat na jiné odborníky.

 

Naturopati se řídí podle 7 principů:

 

1.Hlavně neublížit (Primum Non Nocere)

Naturopat pracuje bezpečně a používá metody a přírodní látky, které minimalizují vedlejší účinky.

2. Léčivá síla přírody (Vis Medicatrix Naturae)

Naturopatie věří ve schopnost těla se sebeuzdravit, pokud jsou mu poskytnuty vhodné podmínky. Naturopat odstraní překážky k uzdravení a podpoří samoléčebné procesy.

3. Identifikovat a léčit příčinu (Tolle Causam)

Spíše než potlačovat symptomy, naturopat hledá hlavní příčinu zdravotních obtíží.

4. Léčit celého člověka (Tolle Totum)

Naturopat bere v úvahu fyzické, mentální, emoční, genetické, environmentální a sociální faktory. Celkové zdraví zahrnuje i spirituální zdraví a proto naturopat podporuje klienta i na jeho osobní duchovní cestě.

5. Doktor jako učitel (Docere)

Naturopat povzbuzuje klienta na jeho cestě k uzdravení.

6. Prevence (Preventare)

Naturopat hodnotí rizikové faktory a dědičné předpoklady nemoci a doporučuje vhodná preventivní řešení.

7. Wellness

Naturopat podporuje wellness každého člověka a udržuje tak optimální zdraví a harmonii.

 

Fakta

Naturopatie respektuje klasickou konvenční medicínu. Pokud to jde, snaží se s ní spolupracovat a společně s ní pomoci klientovi dostat se do stavu dobrého zdraví.

I přesto, že je naturopat proškolen v patofyziologii podobně jako klasický doktor, neudává diagnózu zdravotního problému. Diagnózu může stanovit pouze lékař. Naturopat však může doporučit různé testy, které mohou pomoci k rozkrytí zdravotního problému.

Certifikovaný naturopat dokáže bezpečně aplikovat bylinnou a nutriční terapii u klienta, který užívá syntetická léčiva.

Naturopat podporuje svého klienta, aby převzal zodpovědnost za své zdraví, tedy aby byl dostatečně obeznámen s důsledky svého počínání na své zdraví a možnosti je změnit.

 

Filozofie

Naturopatie je založena na teorii vitalismu a holismu. Směr vitalismu vnímá člověka jako jeden celek s určitou vitalitou, která samovolně léčí tělo. Tato energie je nazývána jako “qi” v akupunktuře, “prána” v Ajurvédě, “vitální síla” v homeopatii a “vis medicatrix naturae” v naturopatii. Toto je rozdíl oproti klasické konvenční medicíně, která na tělo pohlíží jako na rozličné samostatné celky.

Podle vitalismu vitální energie je velmi individuální a určuje dobu zotavení při nemoci. Silné tělo s vysokou vitalitou se rychle s nemocí vyrovná zatímco tělo s dlouhodobými zdravotními symptomy má vitalitu nižší a potřebuje navrátit do harmonie. Zdraví je tedy definováno jako sjednocený inteligentní systém, který je sestaven z několika částí pracujících dohromady. Když se jedna část zablokuje, celý systém se dostane do nerovnováhy.

 

Historie

Naturopatická profese vznikla ve 20.století v Severní Americe. Její kořeny však sahají hluboce do historie starověkého Egypta a Řecka. Pohlédne-li do nedávné evropské historie, nejznámějšími jmény byli Vincenz Priessnitz, kněz Sebastian Kneipp a jeho pacient Benedict Lust. Benedict Lust byl právě ten, kdo položil základy nového naturopatického systému medicíny v Americe a přispěl tak k vytvoření naturopatické profese.

Nyní lze uceleného bakalářského vzdělání dosáhnout v Austrálii a na Novém Zélandu. V USA a Kanadě je možné získat doktorský naturopatický titul, který legálně zplnomocňuje k provádění drobných chirurgických zákroků, předepisování léků a porodnictví.

Certifikovaný klinický naturopat absolvuje alespoň 4 leté denní studium, kde se učí zdravotní vědy (např. chemie, biochemie, anatomie, fyziologie, patofyziologie), klinické hodnocení, homeopatii, květové esence, bylinnou a nutriční terapeutickou medicínu a prochází přísným výcvikem pod vedením zkušených lektorů naturopatů.

 

Zdroje

Bechtel, W. & Richardson, E.C. (1998). Vitalism. Routledge Encyclopedia of Philosophy.

Di Stefano, V. (2006). Holism and Complementary Medicine.

Smuts, J.C. (1926). Holism and Evolution.

Whorton, J. C. (2002). Nature cures : the history of alternative medicine in America Oxford: Oxford University Press.

Wood, A. (1954). Vitalism: The History Herbalism, Homeopathy and Flower Essences.

World Naturopathic Federation. (2020). About Naturopathy. Retrieved from http://worldnaturopathicfederation.org/about-naturopathy/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zavřít

Buďte ve spojení

newsletter

Přihlašte se k odběru novinek a zajímavostí.

Nemusíte se obávat, váš e-mail nesdílím třetím stranám. Navíc se můžete kdykoliv odhlásit.

A je to. :)